Inzulin in razgradnja maščob

Metabolit ogljikovih hidratov je glukoza. Glukoza je v krvi največji stimulant sekrecije anabolnega hormona inzulina, kateri močno inhibira lipolizo in glikogenolizo. Neprestana hiperinzulimenija povzroči predispozicijo metabolnega stanja, pri katerem se maščobe pretežno skladiščijo namesto oksidirajo.

Takšno patološko stanje imenujemo inzulinska resistenca, katera je posledica slabega uravnavanja maščob, zaradi kontinuirane hiperinzlinemije. Uravnavanje metabolizma maščob je poglavitvenega pomena pri diabetesu, kjer je pomanjkanje inzulina ali rezistenca na inzulin ključna spremenljivka.

Pomen anabolnega hormona inzulina pri hujšanju

Raziskave so pokazale da pri dieti z zelo nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov je ohranitev mišične mase večja. Pri šest tednov trajajoči študiji so ugotovili statistično značilno dva kratno znižanje telesne mase in tri kratno izgubo maščobe v primerjavi z nizko maščobno dieto.

Čeprav natančni mehanizmi niso znani, lahko igra precejšnjo vlogo pri tem prav inzulin. Zaviranje lipolize (razgradnje maščob) nastopi že pri relativno nizkih koncentracijah omenjenega hormona (s polovično maksimalnim učinkom pri koncentraciji 12 pmol/l in maksimalnim učinkom pri koncentraciji nad 200 – 300 pmol/l).

Makrohranila v dieti

Zmanjšanje telesne teže zahteva negativno bilanco porabljene energije v primerjavi z zaužito. Kljub številnim raziskavam namenjenim razumevanju vloge prehrane pri nadziranju telesne teže, obstaja vprašanje ustrezne energijske vrednosti, kot tudi razporeditev makro hranil v dietni prehrani. Zmanjšan energijski vnos povzroči izgubo maščobe. Zelo nizek energijski vnos, bo privedel do večjega in hitrejšega zmanjšanja telesne mase, kakor pa dieta s srednjim ali večjim energijskim vnosom.

V kolikor upoštevamo pomen presnovnega anabolnega hormona inzulina v telesu in pri hujšanju, ugotovimo osnovni mehanizem procesa preobrata v metabolizmu, ki je potreben za učinkovito hujšanje. Ker je pri hujšanju potreben preobrat

LITERATURA:

    • Feinman RD. When is a high fat diet not a high fat diet?

Nutr Metab

    • (Lond) 2005; 2(27): 1 – 4.

 

    • Johnstone AM, Horgan GW, Murison SD, Bremner DM, Lobley GE. Effects of a high protein ketogenic diet on hunger, appetite, and weight loss in obese men feeding ad libitum.

Am J Clin Nutr

    2008; 87(1): 44 — 52.