Umetna sladila kot so saharin, aspartam in sukraloza povzročajo spremembe krvnih vrednosti pri miših in nekaterih posameznikih, tako poroča skupina znanstvenikov z objavo v prestižni strokovni reviji Nature.

V prehranski industriji se dodajajo živilom umetna sladila z namenom, da se zmanjša njihova energijska vrednost. Ker imajo zelo nizko energijsko vrednost, naj ne bi povzročala porasti glukoze v krvi. Vendar je ravno ta trditev v nasprotju z raziskavo, saj so dokazali, da umetna sladila povzročajo prekomeren dvig glukoze v krvi.

Poskus je bil opravljen na laboratorijskih miših, kjer so dokazali, da lahko umetna sladila povzročijo moteno toleranco na glukozo, tako kakor to povzroči sladkor. Ker imajo aspartam, sukraloza in saharin zanemarljivo energisjko vrednost, naj bi za dvig glukoze bili odgovorni mikroorganizmi, ki naseljujejo črevesje. Štiri tedne so mišim nato dajali antibiotike pri čemer so odpravili razlike v moteni toleranci na glukozo.

Hipotezo so potrdili tudi s transplantacijo mikroorganizmov iz miši, katerim so dodajali v vodo saharin, v miši ki niso imele poseljene črevesne flore. Slednje so nato pričele kazati simptome motene tolerance na glukozo.

Umetna sladila povzročajo spremembe v toleranci na glukozo tudi pri ljudeh, vendar ne pri vseh posameznikih enako. Poskus so opravili na sedmih prostovoljcih, kjer so jim za šest dni dodajali najvišji dovoljeni dnevni odmerek (ADI) saharina. Pri štirih subjektih se je razvila motena toleranca na glukozo.

Vir:
1. Nature. Objavljeno online 17. September 2014. Abstrakt
2. Medscape medical news