Številne študije navajajo, da ima izguba telesne maščobe v kombinaciji diete in fizične aktivnosti ugodne učinke na zdravje, vključno z zmanjšano koncentracijo omenjenih vnetnih dejavnikov, ne glede na indeks telesne mase posameznika.

V randomizirani študiji, so subjekti na nizko ogljikohidratni dieti v 8. tednih izgubili isto količino telesne maščobe, kot tisti na dieti z zmanjšano kalorično vrednostjo v 17. tednih. Pri želeni izgubi 10 kilogramov, samo s prilagojeno dieto je znašala izguba telesne maščobe 71%, medtem ko pri dieti in sočasni fizični aktivnosti 83%.

Pri predpisovanju aktivnosti, je pomembno preučiti naslednje dejavnike:
a) vrsta in način dejavnosti
b) intenzivnost in trajanje vadbe
Naštete dejavnike je potrebno prilagoditi glede na odzivnost posameznika. Vrsta in način dejavnosti lahko varirajo od splošnih opravil, kot naprimer vrtnarjenje ali košnja trave do posebnih vaj kot so tek, plavanje ali dvigovanje uteži.

hujsanje aktivnost zdravje

Vir slikovnega materiala: http://www.technogym.com/

Visoko intenzivna vadba je čedalje bolj sprejeta kot uporabno orodje pri zmanjšanju telesne mase. Pri visoko intenzivni aktivnosti so primaren vir energije ogljikovi hidrati, med tem ko so pri srednji in nizki intenzivnosti maščobe.

Priporočila narekujejo 30 minut telesne aktivnosina dnevno, pet krat tedensko. Priporočilo je učinkovito pri zmanjšanju tveganja nastanka bolezni, kot so diabetes in srčno žilna obolenja, vendar le za zdrave ljudi.

Na osnovi enačbe energetske bilance, bi podaljšano trajanje aktivnosti povečalo izgubo telesne mase, pri ne spremenjenem energijskem vnosu. Vendar nekatera strokovna literatura ne podbira te trditve, kljub temu da primarni dejavnik pri izgubi telesne maščobe ostaja fizična aktivnost. Omenjena priporočila so lahko v vodilo le pri dolgoročnem ohranjanju optimalne telesne mase.

Poleg izgube maščobe ima fizična aktivnost tudi druge ugodne učinke na zdravje. Ugotovljeno je bilo, da adipozno tkivo proizvaja avtokrino in parakrino provnetne proteine imenovane adiponektine.

Debelost je povezana z višjimi koncentracijami številnih vnetnih mediatorjev, vključno z interleukinom 6 in tumor nekroznim faktorjem alfa.