Motivacija je ključnega pomena za dosego zadanih ciljev, saj je pogosto prav pomanjkanje motivacije razlog za neuspeh.

Izvor motivacije je v nas samih, vendar so zunanji dejavniki tisti, ki sprožijo željo po doseganju nekega cilja. Za razumevanje tega koncepta, moramo najprej razumeti kaj je tako imenovani lokus kontrole.

Zunanji in notranji lokus kontrole

Ljudje z zunanjim lokusom kontrole so prepričani, da so dogodki v njihovem življenju posledica naključja ali okolja. Za tiste posameznike, ki so prepričani, da imajo lasten nadzor nad dogajanjem v svojem življenju, pravimo da imajo notranji lokus kontrole.

Ljudje z notranjim lokusom kontrole, lažje pričnejo in se dlje časa držijo programa shujševalne diete in fizične aktivnosti kakor pa tisti, ki menijo o sebi, da so nemočni in ranljivi. Slednji so tudi bolj dovzetni za poškodbe in bolezni.

Razumevanje pomena zdravega življenjskega sloga

Težave z motivacijo nastanejo, kadar nekdo znanje ima in se hkrati zaveda da lahko zadani cilj osvoji, pa vendar ni pripravljen na spremembo, ker zanj razlogi niso dovolj pomembni.

Veliko posameznikov se zaveda pozitivnih učinkov zdravega življenjskega sloga, vendar kljub temu niso motivirani za spremembo.

Debelost, inzulinska rezistenca, diabetes ali celo možganska kap, srčni infarkt in rak, imajo lahko nepopravljive posledice. Večje je razumevanje vzrokov, ki vodijo v bolezen, večja je motivacija, ki vodi v do realizacije zadanih ciljev.