Fruktozno glukozni sirup je poceni sladkorni nadomestek pridobljen iz koruznega slada. V ZDA poteka velika polemika glede uporabe glukozno fruktoznega sirupa.

Večina razvitih držav se izogiba uporabi glukoznega sirupa v živilski industriji (v Sloveniji je uporaba dovoljena).

Prazne kalorije

V zadnjih 50-tih letih se je v svetu poraba sladkorja potrojila. Ministrstvo za zdravje pojmujejo sladkor kot “prazne kalorije” vendar ni prav nič praznega v teh kalorijah. Vedno več znanstvenih dokazov kaže na negativne učinke fruktoze na jetra. Malo sladkorja ni problem, vendar veliko sladkorja ubija – počasi.

Glukozni sirup in porast debelosti

Več ljudi umre zaradi bolezni povezanih s prehrano kakor pa zaradi nalezljivih bolezni. Problem ni omejen le na države razvitega sveta, temveč tudi na države v razvoju. Povsod kjer je kot način prehranjevanja bila sprejeta zahodna prehrana, prevladuje poraba poceni industrijsko procesiranih živil. Porast stopnje debelosti in s tem povezanih bolezni lahko zaznamo in opredelimo kot globalno epidemijo. Razmerje med debelostjo in podhranjenostjo se je spremenilo, sedaj je 30% več predebelih kakor podhranjenih.

jetraVečina prehranskih strokovnjakov je mnenja, da je debelost glavni vzrok bolezni kot so: bolezni ožilja, diabetes, rak, metabolni sindrom, hipertenzija, steatoza jeter in drugih, vendar 20% ljudi s povečano telesno težo ima normalen metabolizem in normalno dolgo življenjsko dobo. Debelost ni vzrok, temveč je označevalec presnovnih motenj.

Naši predniki so v preteklosti uživali sladkor le s sadjem, nekaj mesecev na leto, ko je sadje dozorelo. Toda v zadnjih letih je glukozni sirup dodan v skoraj vsa predelana živila s čimer se hkrati omejuje izbira potrošnika. V mnogih delih sveta posameznik zaužije več kot 500 kcal dnevno v obliki dodanega sladkorja in sladkornih nadomestkov. Glukozni sirup povzroča z metabolni sindrom.

Glukozni sirup lahko povzroča odvisnost

Prav tako lahko trdimo, da ima fruktoza podobne toksične učinke na jetra kot alkohol. Nekatere študije so potrdile povezavo med potrošnjo sladkorja, kognitivnim upadom in obolevnosti za rakom. Sladkor ima potencial razvoja odvisnosti, ker v možganih spodbuja nadaljnji vnos (kakor tobak in alkohol).